Baylan Global Yapı ve Gümrükleme

   

İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan  (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelir.Gündengüne artan rekabet ortamı ve hızla değişen dünyamızdan firmaların ürünlerini ihrac etme zorunluluğu ve gerekliliği kaçınılmaz bir hal almıştır. Yeni pazarlar oluşturma, üretilen malların yurtdışında pazarlanması KOBİlerimizin temel hedefleri arasında yeralmaktadır.Yurtiçindeki satış ve pazarlama dinamikleri ile yurtdışındaki arasında çogu zaman ciddi farklılıklar vardır.Bu noktada uluslararası arenada ürünlerinizin en iyi şekilde yurt dışına , ihrac edilmesi için eğitimli personellerimizle İstanbul gümrüklerinde profesyonel hizmet vermekteyiz.İhracat bir süreçtir ve bu sürecin en iyi şekide yönetilmesi gerekir.Bu süreçin ‘’GÜMRÜKLERDEKİ ÇÖZÜM ADRESİ ‘’ Baylan Global Yapı ve Gümrükleme Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketidir. 

Web Konsepti | Profesyonel Web Projeleri